Văn bản pháp luật

Tìm kiếm
Tên văn bản Ký hiệu văn bản
Cơ quan ban hành Loại văn bản
 
STT Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm
2 36/QĐ-CCATVSTP 17/01/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai
3 413/ATVSTP 14/09/2017 Công văn về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
4 412/ATVSTP 14/09/2017 Công văn về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2017
5 50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Thông tư của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuôc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
6 43/2017/NĐ-CP 14/04/2017 Nghị định về nhãn hàng hóa
7 200/QĐ-UBND 27/02/2017 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2017
8 1246/QĐ-BYT 31/03/2017 Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
9 97/CCATVSTP 03/07/2017 Công văn về việc tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc rượu trên địa bàn
10 Thông tư 279/2016/TT-BTC 14/11/2016 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Video Xem thêm

Gia Lai Thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới ban hành
Liên kết Website
Thống kê truy cập