CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Văn bản quy phạm pháp luật

Thông tin chi tiết văn bản: 53/2017/TT-BYT

Số văn bản 53/2017/TT-BYT
Trích Yếu Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngành Y tế
Ngày Ban Hành 29/12/2017
Ngày Hiệu Lực 15/02/2018
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Thể loại văn bản Thông tư
Người Ký
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm