Giới thiệu - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

GIỚI THIỆU
 • CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

  CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

  Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm   CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 1. Lãnh đạo Chi cục: a) Chi cục có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng. b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi...

 • Chức năng nhiệm vụ

  Chức năng nhiệm vụ

  CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CHI CỤC   1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động...

 • Liên hệ

  Liên hệ

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai Địa chỉ: 09 Duy Tân, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai Điện thoại: 02693 827 349 Fax: 02693 827 349 Email: atvstp.syt@gialai.gov.vn

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

  Đang truy cập: Sở Ngoại vụ