Giới thiệu - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Liên hệ

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai

Địa chỉ: 09 Duy Tân, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 827 349
Fax: 02693 827 349

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm