Tin tức - Sự kiện

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy






Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm






Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm






Tự công bố sản phẩm