Chi tiết xem file đính kèm.
 

File đính kèm

    20 kh bcd.pdf