CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kết quả kiểm tra ATTP tại các cơ sở SX, KD nước uống đóng chai, đá thực phẩm; TPCN, thực phẩm tăng cường VCDD; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017

Ngày đăng: 12/09, 13:09

Thực hiện Kế hoạch số 546/KH-CCATVSTP ngày 04/11/2016 về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017 đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt ngày 02/12/2016; Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2017;

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng Kế hoạch số 288/KH-CCATVSTP ngày 10/7/2017 và Quyết định số 289/QĐ-CCATVSTP ngày 10/7/2017 về việc kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đá thực phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017.

Từ ngày 17/7 - 17/8/2017 đã tiến hành kiểm tra tại 49 cơ sở (trong đó: 48 cơ sở theo danh sách đã được phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 và 01 cơ sở theo đơn kiến nghị của người dân tại Công ty TNHH MTV Ngọc Thành Phát Gia Lai – cơ sở sản xuất nước đóng chai Hải Âu (đã được sự đồng ý cho kiểm tra đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh). Kết quả như sau:

- 04 cơ sở ngừng hoạt động.

- 02 cơ sở đã được Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Mang Yang kiểm tra (nên Đoàn không tiến hành kiểm tra).

- Trong quá trình kiểm tra phát hiện 14 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 cơ sở với tổng số tiền: 44.850.000đ (Bốn mươi bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

- Đoàn đã tiến hành lấy 15 mẫu nước uống đóng chai tại 15 cơ sở để kiểm nghiệm 03 chỉ tiêu vi sinh vật (Escherichia coli hoặc Coliform chịu nhiệt; Coliform tổng số; Pseudomonas aeruginosa). Kết quả kiểm nghiệm: 05/15 mẫu không đạt (chiếm 33,33%). Xử lý vi phạm hành chính đối với 05 cơ sở với tổng số tiền 6.250.000đ (Sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

* Tổng cộng đã xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở với tổng số tiền 51.100.000đ (Trong đó có 02 cơ sở xử phạt vi phạm hành chính về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và kết quả kiểm nghiệm mẫu không đạt).

(Có danh sách các cơ sở vi phạm kèm theo)

Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định nhằm bảo đảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.
 DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM VI PHẠM

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Nội dung vi phạm

Xử phạt VPHC

01

DNTN Hoàng Gia

69 Wừu, Tp. Pleiku, Gia Lai

Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh thực phẩm

8.000.000đ

02

Chi nhánh Gia Lai - Công ty TNHH Việt Tân Phát

566 Trường Chinh, Tp. Pleiku, Gia Lai

Sử dụng người lao động không mang, mặc trang phục bảo hộ theo quy định đối với vi phạm dưới 10 người

1.500.000đ

03

HKD Trịnh Hồng Quân

Làng Do, xã Chư Ă, Tp. Pleiku, , Gia Lai

- Không có đủ thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định để bảo quản thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm

- Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với trường hợp lô hàng có giá đến 5.000.000đ

4.000.000đ

 

 

750.000đ

 

 

TC: 4.750.000đ

04

HKD Trần Thị Bích Phương

Tổ 13, P. Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Gia Lai

Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm

4.000.000đ

05

HKD Nguyễn Thị Hoa

Thôn 2, làng Kruối, xã Yang Bắc, H. Đak Pơ, Gia Lai

Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với trường hợp lô hàng có giá đến 10.000.000đ

1.750.000đ

06

HKD Vũ Thị Hậu

Làng Kom II, xã Ia O, H. Ia Grai, Gia Lai

Hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa đối với giá trị hàng hóa vi phạm vi phạm đến 5.000.000đ

600.000đ

07

HKD Tô Minh Khoa

Thôn Ia San, TT. Ia Ly, H. Chư Păh, Gia Lai

Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với trường hợp lô hàng có giá đến 5.000.000đ

750.000đ

08

HKD Hoàng Danh Nghi

Thôn 1, xã Thăng Hưng, H. Chư Prông, Gia Lai

Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại theo quy định

2.000.000đ

09

Công ty TNHH MTV Bảo Ngọc

Thôn 1, xã Ia Pal, H. Chư Sê, Gia Lai

Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với trường hợp lô hàng có giá đến 5.000.000đ

1.500.000đ

10

HKD Nguyễn Tuấn Dung

214 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayun Pa, Gia Lai

Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh thực phẩm

4.000.000đ

11

HKD Cao Nguyên

Tổ1, Đường Hồ Xuân Hương, P. Đoàn Kết, Tx. Ayun Pa, Gia Lai

Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ  đối với vi phạm dưới 10 người

750.000đ

12

HKD Trung Nguyên

Buôn Mi Hoan A, xã Ia Hiao, H. Phú Thiện, Gia Lai

Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh thực phẩm

4.000.000đ

13

HKD Nguyễn Ngọc Ánh

Bôn Hoai, xã Chư Băh, Tx. Ayun Pa, Gia Lai

Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại theo quy định

2.000.000đ

14

HKD Nước uống đóng chai JaVa

Bôn Hoai, xã Chư Băh, Tx. Ayun Pa, Gia Lai

Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh thực phẩm

4.000.000đ

15

HKD Thịnh Phát

110 Phạm Hồng Thái, Tx Ayun Pa, Gia Lai

Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại theo quy định

2.000.000đ

16

HKD Tôn Phương

12 Kpă Tít, TT. Phú Túc, H. Krông Pa, Gia Lai

Không bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh thực phẩm

4.000.000đ

17

Công ty TNHH MTV Ngọc Thành Phát Gia Lai

Đc trụ sở: 32 Lý Thái Tổ, p. Diên Hồng, Tp. Pleiku, Gia Lai

Đc sx: B15, xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai

- Không có đủ thiết bị, biện pháp phòng, chống côn trùng và động vật gây hại theo quy định

- Sản xuất thực phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật đối với trường hợp lô hàng có giá đến 5.000.000đ

4.000.000đ

 

 

1.500.000đ

 

TC: 5.500.000đ

 

File đính kèm

    Tin bài Kết quả thanh, kiểm tra NUDC.doc
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ