CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo: treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng: 25/05, 13:49

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017) và Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017), UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ trong toàn tỉnh như sau:

1. Treo cờ Tổ quốc

Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng như sau:

- Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2017): Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 19/8/2017 đến hết ngày 19/8/2017;

- Kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017): Treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 02/9/2017 đến hết ngày 02/9/2017;

2. Vễ Nghỉ lễ

Kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017): Công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp , tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày (ngày 02/9/2017), tuy nhiên ngày 02/9 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần (thứ Bảy) nên được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 04/9/2017.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm