CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 21/09, 08:19

Ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-ATTP về việc thu hội sản phẩm không đảm bảo an toàn đối với 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty TNHH MTV Đức Thọ Sanh (chi tết xem file đính kèm).

 

File đính kèm

    QD 750.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm