CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo mời thầu vê việc gia công, lắp đặt mới pano tuyên truyền đảm bảo ATTP năm 2019

Ngày đăng: 04/10, 08:41

 

File đính kèm

    1001_2019_1001_THONG BAO MOI THAU.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm