CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Ngày đăng: 03/04, 15:46

 

File đính kèm

    139.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm