CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày đăng: 17/06, 10:00

 

File đính kèm

    Thong bao gia khoi diem.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm