CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kết luận thanh tra về việc thanh tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022

Ngày đăng: 19/08, 09:08

Chi tiết theo File đính kèm

 

File đính kèm

    Kết luận thanh tra DVAU.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm