CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Quyết định Về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm (thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh)

Ngày đăng: 10/11, 09:21

Chi tiết theo File đính kèm

 

File đính kèm

    Quy t nh thu h i ch t 01.1122.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm