CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TÂY NGUYÊN TẬP HUẤN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐIỀU TRA VỤ NGỘ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM CHO 5 TỈNH TÂY NGUYÊN

Ngày đăng: 28/10, 13:49

Ngày 25 và 26/10/2016, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đã phối hợp với Sở Y tế Gia Lai tổ chức lớp tập huấn Quản lý, giám sát, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm cho 65 học viên là Lãnh đạo và chuyên viên phòng Thông tin truyền thông Quản lý ngộ độc thực phẩm các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; viên chức khoa Kiểm soát dịch bệnh và xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh; chuyên trách về an toàn thực phẩm của các huyện, thị xã, thành phố hoặc viên chức Trung tâm An toàn thực phẩm thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng).

          Qua 02 ngày tập huấn, các học viên đã được trang bị kiến thức về một số đặc điểm dịch tễ các vụ ngộ độc thực phẩm; xác nhận vụ ngộ độc thực phẩm và thành lập đội điều tra; Điều tra ban đầu và Điều tra dịch tễ. Ngoài ra, các học viên còn được tra bị các kỹ năng truyền thông nguy cơ về an toàn thực phẩm.
Nguồn: Chi cục ATVSTP tỉnh Gia Lai

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm