Tra cứu giấy phép đã cấp

Tên công ty
Tên sản phẩm
Số giấy phép
STT Tên công ty Tên sản phẩm Số giấy phép Ngày cấp
1 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Cà phê hạt rang L'amant Cafe Decaf 117/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
2 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Cà phê hạt rang L'amant Culi 116/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Cà phê bột Hồng Hải loại đặc biệt 115/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
4 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Cà phê bột Hồng Hải Loại cao cấp 114/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
5 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Cà phê bột Hồng Hải hương chồn 113/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
6 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Cà phê bột Hồng Hải nguyên chất 112/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
7 Hộ kinh doanh Lê Văn Đức Bánh mì tươi ngọt Thành Đạt 111/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
8 Hộ kinh doanh Lê Văn Đức Bánh mì tươi mặn Thành Đạt 110/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
9 Hộ kinh doanh Lê Văn Đức Bánh Bông lan bơ Thành Đạt 109/2017/YTGL-XNCB 09/01/2017
10 Hộ kinh doanh Trần Ngọc Chương Cà phê Ngọc Chương Coffee 108/2017/YTGL-XNCB 25/08/2017
11 Hộ kinh doanh Thân Thị Thúy Cà phê bột 107/2017/YTGL-XNCB 25/08/2017
12 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Thúy Hằng Cà phê hạt rang Nguyên Hạt 106/2017/YTGL-XNCB 18/08/2017
13 Công ty TNHH Cà phê Hoàng Nguyên Cà phê hạt rang Rag Coffee 105/2017/YTGL-XNCB 15/08/2017
14 Công ty TNHH Cà phê Hoàng Nguyên Cà phê Rag Coffee 104/2017/YTGL-XNCB 15/08/2017
15 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Cà phê bột L'amant Cafe Golden Espresso 103/2017/YTGL-XNCB 08/11/2017
16 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp Cà phê bột L'amant Cafe Magic Espresso 102/2017/YTGL-XNCB 08/11/2017
17 Hộ kinh doanh Lê Thị Bạch Yến Bánh trung thu dẻo Phương Dung 101/2017/YTGL-XNCB 08/11/2017
18 Hộ kinh doanh Lê Thị Bạch Yến Bánh trung thu nướng Phương Dung 100/2017/YTGL-XNCB 08/11/2017
19 Hộ kinh doanh Trần Văn Sơn Bánh trung thu Đức Thanh 99/2017/YTGL-XNCB 08/11/2017
20 Hộ kinh doanh Trần Văn Sơn Bánh dẻo Đức Thanh 98/2017/YTGL-XNCB 08/11/2017
21 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Thúy Hằng Cà phê Nguyên Hạt 97/2017/YTGL-XNCB 08/11/2017
22 Hộ kinh doanh Y Thị Kim Liên Chuối sấy Kim Liên 96/2017/YTGL-XNCB 08/03/2017
23 Hộ kinh doanh lò bánh mì Quang Huy Bánh mì mặn Quang Huy 95/2017/YTGL-XNCB 08/03/2017
24 Hộ kinh doanh lò bánh mì Quang Huy Bánh mì ngọt Quang Huy 94/2017/YTGL-XNCB 08/03/2017
25 Hộ kinh doanh Trần Văn Hải Bánh trung thu dẻo Mỹ Trang 93/2017/YTGL-XNCB 08/03/2017
26 Hộ kinh doanh Trần Văn Hải Bánh trung thu nướng Mỹ Trang 92/2017/YTGL-XNCB 08/03/2017
27 Hộ kinh doanh Trần Đình Thạnh Bánh trung thu nướng Thanh Thuỷ 91/2017/YTGL-XNCB 08/03/2017
28 Hộ kinh doanh Trần Đình Thạnh Bánh trung thu dẻo Thanh Thuỷ 90/2017/YTGL-XNCB 08/03/2017
29 Công ty cổ phần cà phê Thu Hà Trà Shan tuyết 89/2017/YTGL-XNCB 24/07/2017
30 Công ty cổ phần cà phê Thu Hà Trà xanh 88/2017/YTGL-XNCB 24/07/2017
Video Xem thêm

Gia Lai Thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới ban hành
Liên kết Website
Thống kê truy cập