Tra cứu giấy phép đã cấp

Tên công ty
Tên sản phẩm
Số giấy phép
STT Tên công ty Tên sản phẩm Số giấy phép Ngày cấp
1 Hộ kinh doanh Nguyễn Nhất Thanh Sản xuất nước uống đóng chai 61/2017/ATTP-CNĐK 15/08/2017
2 Hộ kinh doanh Trần Công Việt Hùng Sản xuất nước đá dùng liền và đá bảo quản thực phẩm 60/2017/ATTP-CNĐK 15/08/2017
3 HTX Thương mại - Dịch vụ Nông nghiệp Danh Duyên Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền 59/2017/ATTP-CNĐK 15/08/2017
4 Hộ kinh doanh Trần Văn Trung Sản xuất thực phẩm chức năng 58/2017/ATTP-CNĐK 15/08/2017
5 Dịch vụ tiệc cưới Cây Xanh Dịch vụ ăn uống 57/2017/ATTP-CNĐK 15/08/2017
6 Hộ kinh doanh Đặng Thị Thu Phượng Dịch vụ ăn uống 56/2017/ATTP-CNĐK 15/08/2017
7 Hộ kinh doanh Trung Hoa Dịch vụ ăn uống 55/2017/ATTP-CNĐK 15/08/2017
8 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Thanh Dịch vụ ăn uống 54/2017/ATTP-CNĐK 15/08/2017
9 Công ty TNHH MTV Á Đông Sản xuất nước uống đóng chai 53/2017/ATTP-CNĐK 31/07/2017
10 Hộ kinh doanh Ngô Thị Thuý Phượng Dịch vụ ăn uống 52/2017/ATTP-CNĐK 31/07/2017
11 Cơ sở sản xuất kinh doanh nước đóng chai Bảo Huy Sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền 51/2017/ATTP-CNĐK 31/07/2017
12 Hộ kinh doanh Phạm Hồng Lâm Sản xuất nước uống đóng chai 50/2017/ATTP-CNĐK 14/07/2017
13 Hộ kinh doanh Phạm Duy Dương Sản xuất nước uống đóng chai 49/2017/ATTP-CNĐK 14/07/2017
14 Công ty TNHH SX và TM Huỳnh Quang Huy Sản xuất nước uống đóng chai 48/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
15 Hộ kinh doanh An Toàn Sản xuất nước uống đóng chai 47/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
16 Hộ kinh doanh Đinh Thị Hiền Sản xuất nước uống đóng chai 46/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
17 Cơ sở kinh doanh Sê San Xanh Dịch vụ ăn uống 45/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
18 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Minh Dịch vụ ăn uống 44/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
19 Hộ kinh doanh Bùi Văn Tuế Dịch vụ ăn uống 43/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
20 Doanh nghiệp tư nhân Lợi Trúc Dịch vụ ăn uống 42/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
21 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lợi Dịch vụ ăn uống 41/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
22 Công ty TNHH MTV Nhật Uyên Pleiku Dịch vụ ăn uống 40/2017/ATTP-CNĐK 27/06/2017
23 Hộ kinh doanh Mai Thuỳ Trang Dịch vụ ăn uống 39/2017/YTGL-XNCB 27/06/2017
24 Hộ kinh doanh Nhà hàng Đại Phúc Dịch vụ ăn uống 38/2017/ATTP-CNĐK 06/12/2017
25 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa Dịch vụ ăn uống 37/2017/ATTP-CNĐK 06/12/2017
26 Hộ kinh doanh Đỗ Văn Toàn Dịch vụ ăn uống 36/2017/ATTP-CNĐK 06/12/2017
27 Hộ kinh doanh Nguyễn Đắc Khoa Dịch vụ ăn uống 35/2017/ATTP-CNĐK 06/02/2017
28 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Châu Dịch vụ ăn uống 34/2017/ATTP-CNĐK 06/02/2017
29 Trung tâm giải trí Hương Gia Dịch vụ ăn uống 33/2017/ATTP-CNĐK 06/02/2017
30 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Dung Sản xuất nước uống đóng chai 32/2017/ATTP-CNĐK 06/02/2017
Video Xem thêm

Gia Lai Thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới ban hành
Liên kết Website
Thống kê truy cập