CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2017

Ngày đăng: 11/09, 11:17

Kế hoạch chi tiết xem file đính kèm

 

File đính kèm

    21 kh bcd.pdf