CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Mở lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra và chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra

Ngày đăng: 25/05, 11:02

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 23/3/2018 của Chính phủ về việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn của 07 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1043/VP-KGVX ngày 18/4/2018 về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở Y tế tỉnh Gia Lai triển khai mở lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và chứng chỉ lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm và làm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm