CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 15/2018/NĐ-CP, triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2018 và các vấn đề liên quan đến công tác tài chính

Ngày đăng: 09/04, 15:18

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-CCATTP ngày 28/3/2018 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai, ngày 04 và 05/4/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 15/2018/NĐ-CP, triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2018 và các vấn đề liên quan đến công tác tài chính cho các đồng chí là lãnh đạo các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, chuyên trách và phụ trách kế toán chương trình an toàn thực phẩm của 17/17 huyện, thị xã, thành phố.

Đến dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Hải – Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu và sớm triển khai tại đơn vị và địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và được lãnh đạo Chi cục giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc triển khai Nghị định, triển khai công tác kiểm tra và truyền thông trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm, ngoài ra các đại biểu còn được trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tài chính và Thông tư 143/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm