CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai Tổ chức Hội nghị triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học đảm bảo an toàn thực phẩm và mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP

Ngày đăng: 15/11, 14:54

Thực hiện Kế hoạch số 1129/KH-SYT ngày 21/8/2018 của Sở Y tế về việc Triển khai mô hình điểm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kế hoạch số 1130/KH-SYT ngày 21/8/2018 của Sở Y tế về việc triển khai bếp ăn tập thể trường học đảm bảo ATTP năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia lai,

Ngày 13/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học đảm bảo an toàn thực phẩm và mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đồng chí là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng của 105 trường học, chủ cơ sở hoặc người quản lý được ủy quyền của 50 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm và trang bị kiến thức, nghiệp vụ quản lý và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đang – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị nghiêm túc tiếp thu và sớm triển khai tại đơn vị, phấn đấu 100% cơ sở sau thẩm định được công nhận mô hình điểm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và được lãnh đạo Chi cục giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc triển khai các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, nguồn nước chế biến thực phẩm và lưu mẫu thực phẩm./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm