CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kết quả kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2019

Ngày đăng: 17/09, 15:28

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐLNVSATTP ngày 26/8/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai và Quyết định số 15/QĐ-BCĐLNVATTP ngày 26/8/2019 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2019,

Từ ngày 03/9 – 16/9/2019 Đoàn kiểm tra liên ngành theo quyết định nói trên đã tiến hành kiểm tra 47 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Kết quả: 09 cơ sở ngừng/ tạm ngừng hoạt động; vi phạm 12 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 12 cơ sở với số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).

+ Thực hiện 15 test nhanh về an toàn thực phẩm (02 test phẩm màu, 06 test nitrat, 07 test nitrit), 15 test đều âm tính (-).

Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định nhằm bảo đảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm