CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Quyết định về việc công bố công khai dự toán Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số nguồn Trung ương năm 2019

Ngày đăng: 07/12, 03:01


Quyết định về việc công bố công khai dự toán Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số nguồn Trung ương năm 2019
Chi tiết tại file đính kèm 

 

File đính kèm

    302 - 2019.signed_2.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm