CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông điệp tuyên truyền Tháng hành động vì ATTP năm 2021 - đĩa tiếng

Ngày đăng: 11/04, 22:22

 

File đính kèm

    THONG DIEP ATTP 2021.mp3
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm