CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động năm 2022

Ngày đăng: 12/04, 14:12

 

File đính kèm

    Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động năm 2022.mp3
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm