CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kế hoạch Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022

Ngày đăng: 04/08, 10:32

Chi tiết theo File đính kèm

 

File đính kèm

    KẾ HOẠCH DUY TRÌ, CẢI TIẾN HỆ THỐNG QLCL.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm