CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo về việc hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường (Công ty TNHH Dược phẩm Tritydo Hưng Phước)

Ngày đăng: 19/09, 09:50

Chi tiết theo File đính kèm

 

File đính kèm

    Thong bao hàng hóa c ti p t c l u thông nhăn công ty H ng Ph c 29.8.2022.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm