CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Ngày đăng: 30/01, 09:03

Chi tiết theo file đính kèm

 

File đính kèm

    Kết luận kiểm tra LNĐBATTP tết Nguyên đán Quý Mão 2023-Trưởng đoàn.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm