CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì CLVSATTP năm 2014

Ngày đăng: 27/11, 14:52

Thực hiện Kế hoạch 01/KH- BCDTƯVSATTP ngày 19/3/2014 về việc triển khai “Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014 với chủ đề “An toàn thực phẩm thức ăn đường phố”.

Theo kế hoạch, thời gian báo cáo kết quả triển khai các hoạt động bảo đảm ATVSTP trong Tháng hành động năm 2014 chậm nhất là ngày 25/5/2014 để Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm  tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để các hoạt động triển khai đúng tiến độ, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 1084/ATTP-TT gửi Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì CLVSATTP năm 2014.

Địa chỉ gửi về: Cục An toàn thực phẩm - ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội- Tel: (04) 3846 37 02 - 3846 44 89;  Fax: 04- 38463739;

Email: vfa@vfa.gov.vn hoặc phongtruyenthong@vfa.gov.vn.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ