CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

KẾT QUẢ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI BẾP ĂN TẬP THỂ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC, KHU CÔNG NGHIỆP; CĂN TIN KINH DOANH ĂN UỐNG NĂM 2016

Ngày đăng: 25/11, 21:27

Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 15/11/2016, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 509/QĐ-CCATVSTP ngày 10/10/2016 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể trong các trường học, khu công nghiệp; căn tin kinh doanh ăn uống…) trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 49 bếp ăn tập thể trong các trường học, khu công nghiệp; căn tin kinh doanh ăn uống; trong đó: 02 cơ sở ngừng hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở với số tiền là: 10.350.000đ.

Đoàn cũng đã thực hiện 187 test nhanh độ sạch bát đĩa, phẩm màu, hàn the. Kết quả 187/187 mẫu âm tính (-) với các chỉ tiêu trên.

Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ sở đối với các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Qua công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, so với những năm trước đây các Trường có sự chuyển biến về nhận thức và hành vi trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm như: có đầy đủ hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm; có sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ…           

Nguồn: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm