CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thi xác nhận kiến thức ATVSTP
 • Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Y tế

  Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Y tế Ngày đăng:28/05/2018 Xác nhận kiến thức ATTP theo Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT và Thông tư 47/2014/TT-BYT - Lĩnh vực Y tế I. Xác nhận kiến thức ATTP theo Thông tư 47/2014/TT-BYT (Loại hình: Dịch vụ ăn uống) Bộ câu hỏi ban hành theo Quyết định số 37/QĐ-ATTP ngày 02/02/2015 của Cục An toàn...

 • Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Nông nghiệp

  Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Nông nghiệp Ngày đăng:28/05/2018 Xác nhận kiến thức ATTP theo Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT - Lĩnh vực Nông nghiệp Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP ban hành theo Quyết định 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

 • Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Công Thương

  Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP lĩnh vực Công Thương Ngày đăng:28/05/2018 Xác nhận kiến thức ATTP theo Thông tư liên tịch 13/2014/TT-BYT-BNNPTNT-BCT - Lĩnh vực Công Thương Bộ câu hỏi và đáp án xác nhận kiến thức ATTP ban hành theo Quyết định 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương (Tải về tại đây)

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

  Đang truy cập: Sở Ngoại vụ