CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai

Địa chỉ: Địa chỉ:09 Duy Tân, Phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 827 349. Fax: 02693 827 349

Email: atvstp.syt@gialai.gov.vn

 

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm