CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ
 

- Công tác điều tra và phòng chống ngộ độc thực phẩm;
- Công tác tập huấn, thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm;
- Thực hiện công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm;
- Tham mưu lãnh đạo Chi cục xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và tổng kết đánh giá về “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” hàng năm;
- Công tác cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy Tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định;
- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án II (Thông tin truyền thông ), dự án IV( Phòng chống ngộ độc thực phẩm) thuộc Chương trình mục tiêu Y tế Dân số;
- Thực hiện chế độ báo cáo Chương trình mục tiêu Y tế Dân số theo quy định; cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Thực hiện nhiệm vụ là Thư ký của Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, tham mưu cho lãnh đạo về hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh.
- Công tác h­ướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các huyện theo phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao. 

 
 Gồm các công chức sau:

- Bà Nguyễn Ngọc Thanh Trang: Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Thúy Diễm: Chuyên viên

- Bà Lê Vi Bình: Chuyên viên
            -  Bà Nguyễn Thị Thu Trâm - Chuyên viên
    - Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Kế toán 

 
 

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm