12 Bếp ăn tập thể đạt mô hình điểm tại thành phố Pleiku

Căn cứ theo Quyết định số 2451/QĐ-SYT ngày 13/10/2017 của Sở Y tế về việc thành lập Đoàn thẩm định bếp ăn tập thể để công nhận đạt mô hình điểm,, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku đã ...

Video Xem thêm

Gia Lai Thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới ban hành
Liên kết Website
Thống kê truy cập