Ký kết Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu động trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH/UBND-BTTUBMTTQ ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Gia Lai về việc vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình phối hợp số...

Video Xem thêm

Gia Lai Thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Hình ảnh hoạt động
Văn bản mới ban hành
Liên kết Website
Thống kê truy cập