CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

Ngày đăng: 17/09, 15:02

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCĐLNVSATTP ngày 11/6/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai về việc tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tuyến xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019,

Từ ngày 16/7/2019 – 17/9/2019, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức 17 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho 753 người thuộc các đối tượng là Trưởng ban (hoặc Phó trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND xã, phường); Trưởng Trạm Y tế; Công chức Văn hóa – Xã hội; Công chức Địa chínhxây dựngđô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chínhnông nghiệpxây dựng và môi trường (đối với xã) của 222 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm mới ban hành thuộc các lĩnh vực Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo tuyến xã trong công tác quản lý, phòng ngừa ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm (ATTP), bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Tại 17 lớp tập huấn, các đại biểu đã thảo luận và được báo cáo viên thuộc các đơn vị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế, Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm; công tác tổ chức và kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm trong thời gian tới./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm