CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Công văn về việc không sử dụng đá cây (đá bảo quản thực phẩm) trong việc ăn uống trực tiếp

Ngày đăng: 05/04, 09:12

Chi tiết xem file đính kèm /Upload/Files/137.signed.pdf

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm