CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai Tổ chức Hội nghị triển khai điều tra, khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP của người quản lý, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa b

Ngày đăng: 15/11, 14:53

Thực hiện Kế hoạch số 1233/KH-SYT ngày 05/9/2018 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về Điều tra, khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm của người quản lý, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018, ngày 05/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai điều tra, khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP của người quản lý, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018 cho các đồng chí chuyên trách chương trình an toàn thực phẩm của 17/17 huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Đang – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng về điều tra để vận dụng điều tra thực tế tại địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và được lãnh đạo Chi cục giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc điều tra, khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP của người quản lý, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm