CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Công văn về việc thực hiện công bố sản phẩm

Ngày đăng: 10/04, 00:00

Chi tiết theo file đính kèm

 

File đính kèm

    CONG VAN VV THUC HIEN CONG BO SP.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm