CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo mời thầu về việc kiểm nghiệm mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2020

Ngày đăng: 20/05, 14:44

Xem file đính kèm

 

File đính kèm

    Thong bao moi thau 2020.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm