CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023

Ngày đăng: 02/12, 00:00

NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI 1. Tên cuộc thi: Thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc” tỉnh Gia Lai, lần thứ IV (năm 2022-2023). 2. Đối tượng dự thi: - Tất cả các nhà báo, các cộng tác viên, các cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí; cán bộ,...
Tin hoạt động của Chi cục
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm