CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Ký kết Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu động trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2018

Ngày đăng: 16/03, 10:15

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH/UBND-BTTUBMTTQ ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Gia Lai về việc vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020; Chương trình phối hợp số 01/CTrPH/UBND-BTTUBMTTQ ngày 18/5/2017 của UBND huyện Đức Cơ và Ban thường trực UBMTTQVN huyện Đức Cơ về việc vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2017 - 2020, Ngày 15/3/2018, UBND huyện Đức Cơ và Ban thường trực UBMTTQVN huyện Đức Cơ Ký kết Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với lọai hình kinh doanh dịch vụ ăn uống lưu động trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2018 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Tham dự buổi lễ Ký kết có ông Đinh Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Văn Đang – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, đại diện các phòng ban chuyên môn huyện, đại diện UBND xã và UBMTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm