CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Triển khai kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 tại Gia Lai

Ngày đăng: 10/05, 13:46

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13/3/2017 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. Ngày 29/3/2017 Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐLNVSATTP về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017 và Quyết định số 07/QĐ-BCĐLNVATTP về việc kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017.

Từ ngày 17/4 – 05/5/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã kiểm tra 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trong đó: 17 cơ sở sản xuất rượu thủ công và 01 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai). Kết quả: 18 cơ sở vi phạm, đình chỉ hoạt động 17 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).
    
Nội dung hình ảnh: Kiểm tra tại cơ sở sản xuất rượu thủ công

Nội dung hình ảnh: Kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai

Bên cạnh công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Đoàn đã tiến hành làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của 07 xã, phường (phường Tây Sơn, thị xã An Khê; phường Hoa Lư, thành phố Pleiku; xã Chư Pơng, huyện Chư Sê; xã Ia Tô, huyện Ia Grai; xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa; xã Ia Nan, huyện Đức Cơ; xã An Trung, huyện Kong Chro) trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.


Nội dung hình ảnh: Làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh thực phẩm xã Đăk Sơ Mei, huyện Đăk Đoa.

Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định nhằm bảo đảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm./.
Nguồn: Chi cục ATVSTP Gia Lai 

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm