CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (Nước hồng sâm trẻ em Korean Red Ginseng Newlife)

Ngày đăng: 03/08, 13:51

Chi tiết theo File đính kèm
 

 

File đính kèm

    Q thu h i 2022 Korean Red Ginseng Newlife.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm