CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2017

Ngày đăng: 09/06, 10:40

 

File đính kèm

    2220_d223.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm