CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày đăng: 08/01, 06:51

 

File đính kèm

    KH TRIEN KHAI CONG TAC ATTP 2018.pdf
    KH TRIEN KHAI ATTP tet NĐ 2018.doc
    Phu luc 1 TRUYEN THONG TET NGUYEN DAN.doc
    Mau 1 BC Tet 2017.doc
    Phu luc 2 THANH TRA TET 2018.doc
    THONG BAO KE HOACH LAM VIEC.doc
    Mẫu 2 Bao cao thanh kiem tra.doc
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm