CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2018

Ngày đăng: 23/03, 13:30

 

File đính kèm

    KH 07 BCD.pdf
    KH TRIEN KHAI THANG HANH DONG 2018.doc
    MAU BAO CAO.docx
    Phu luc 1- Truyen thong.doc
    PHU LUC 2.doc
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm