CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông điệp An toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày đăng: 19/01, 00:00

 

File đính kèm

    TD TET TAN SUU 2021.mp3
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm