CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai năm 2021

Ngày đăng: 11/11, 16:05

 

File đính kèm

    Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động năm 2021.signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm