CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Kết luận Thanh tra về việc thanh tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo đơn phản ánh của người dân

Ngày đăng: 29/06, 09:38

Chi tiết theo File đính kèm

 

File đính kèm

    KẾT LUẬN THANH TRA THEO P ANH NGUOI DAN (1).signed.signed.pdf
Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm