CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

               TỈNH GIA LAI

Cục ATTP thu hồi hiệu lực giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và Xác nhận công bố hợp quy của 02 TPCN

Ngày đăng: 27/11, 14:49

Ngày 22/10/2014 Cục trưởng Cục ATTP đã ban hành Quyết định số 642/QĐ-ATTP và 643/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và xác nhận công bố hợp quy của 02 TPCN, cụ thể như sau:

1.Thu hồi hiệu lực giấy Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm  số 143/2012 /YT-CNTC ký ngày 16/03/2012  đã cấp cho TPCN Best Slim của Công ty TNHH- TM-DV-XNK Mai Phương US  ở địa chỉ 790/17 Nguyễn Kiệm, phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Đình chỉ hoàn toàn việc nhập khẩu và phân phối TPCN Best Slim của Công ty TNHH- TM-DV-XNK Mai Phương US.

Lý do: Công ty TNHH- TM-DV-XNK Mai Phương US đã dừng nhập khẩu và phân phối sản phẩm nêu trên từ ngày 30/08/2014 và có đơn xin nộp lại giấy XN công bố phù hợp quy định ATTP của sản phẩm này.

2. Thu hồi hiệu lực giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP số 26147/2013/YT-CNTC ký ngày 20/08/2013 đã cấp cho TPCN Kim Thận Bảo 1 New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á tại địa chỉ số 42 Hòe Nhai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đình chỉ hoàn toàn việc sản xuất và lưu hành TPCN Kim Thận Bảo 1 New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á

Lý do: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Nam Á sản xuất sản phẩm TPCN Kim Thận Bảo 1 New có chứa chất Tadanafil (36mg/v).sildennafil (123mg/viên) không phù hợp quy định ATTP, đồng thời công ty đã vi phạm quảng cáo TPCN Kim Thận Bảo 1 New nhiều lần.

Cục ATTP sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Nguồn: Phòng Công tác Thanh Tra, Cục ATTP

Tra cứu giấy phép

Giấy chứng nhận công bố hợp quy


Giấy xác nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm


Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm


Tự công bố sản phẩm